Smålands-Tidningen

Annons

Rubiks kub

Rubiks kub är en leksak utformad som ett 3-dimensionellt mekaniskt pussel. Konstruktör sägs vara ungraren Ernő Rubik. Kuben har nio fält/rutor per sida, och fälten har olika färger. Utmaningen är att flytta pusseldelarna så att varje sida får en enhetlig färg. Det tävlas också i att lösa Rubiks kub på tid.