tagg - Smålands-Tidningen
Smålands-Tidningen

Annons

Översvämningar

Vid kraftigt regn hinner inte natur och va-ledningar ta emot stora vattenmängder utan det svämmar över.