Annons

Avfall

Avfall är icke önskvärda restprodukter av mänsklig verksamhet. Hushåll och företag i Sverige genererade drygt 153 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,8 miljoner ton farligt avfall år 2012.