Annons

Socialism

Socialism är en ekonomisk teori som betonar kooperativa styrelseformer och en tilltro till kollektivets förmåga att lösa ekonomiska och politiska problem. Socialismen beskrivs vanligtvis i marxistisk bemärkelse som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa kommunistiska samhället.