Annons

Region Jönköpings län

Den 1 januari 2015 ombildades landstinget i Jönköpings län till Region Jönköpings län. Den ansvarar för hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, kollektivtrafik, infrastruktur, arbetsmarknad, näringsliv och kompetensutveckling. Den leds av folkvalda politiker i regionfullmäktige och en regionstyrelse. Tre nämnder ansvarar för var sitt politikerområde.