Smålands-Tidningen

Annons

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro är ett mått på den tid som förvärvsarbetande i Sverige är frånvarande från jobb i samband med sjukdom.