Smålands-Tidningen

Annons

Region Östergötland

Region Östergötland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att regionen styrs av politikerna i ett regionfullmäktige som invånarna i Östergötland väljer i allmänna val vart fjärde år.