Annons

ITOLV AB

Itolv AB är ett av Eksjö kommun delägt kommunalt bolag. Bolagets verksamhet är att äga, förvalta och förädla mark och byggnader, samt därmed förenlig verksamhet inom f.d. I12 kasernområde.