Smålands-Tidningen

Annons

Industrimark

Industrimark är mark planlagd för industriell verksamhet, till skillnad från tomtmark avsedd för boende.