Smålands-Tidningen

Annons

FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. I Sverige finns 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet.