Annons

God man

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Kommunens överförmyndare (i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd i stället) har tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen. Ofta ansöker överförmyndaren om att god man eller förvaltare ska utses. Ansökan kan även göras av personen själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut. (Källa: domstol.se)