Smålands-Tidningen

Annons

Våtmarker

Det som vi traditionellt menar när vi talar om våtmarker är grunda miljöer med övervattensvegetation av vitmossa, gräs, starr eller andra örter. Vissa våtmarker står bara under vatten några dagar under ett år medan andra ständigt är vattendränkta. Det finns många olika typer av våtmarker. Våra vanligaste våtmarker är myrarna som utgör nära 99% av alla svenska våtmarksmiljöer. Våtmarker i odlingsbygderna är betydligt ovanligare vilket beror på att många våtmarker har torrlagts i stor skala under det senaste seklet. (Källa: Sveriges ornitologiska förening)