Smålands-Tidningen

Annons

Industriområde

Ett industriområde är avsett för etablering av industrier, partihandel och andra företag utan direkt kontakt med konsumenter. Där kan även finnas avfallshantering, serviceverkstäder, eller andra verksamheter som inte är lämpliga nära bostäder.