Annons

Nya höghastighetsjärnvägen

En infrastruktursatsning för att öka den samlade järnvägskapaciteten i Sverige och knyta samman storstadsområdena. Höghastighetsjärnvägen skulle göra det möjligt att resa sträckan Stockholm-Göteborg på två timmar och Stockholm-Malmö på två och en halv. Sverigeförhandlingen är en av regeringen tillsatt arbetsgrupp som ska ta fram principer för finansiering av satsningen.