Annons

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en metod för att öka det politiska engagemanget i kommuner och landstingskommuner. Invånare ges därigenom möjlighet att väcka talan i kommunfullmäktige. Systemet har införts i en majoritet av Sveriges kommuner och landsting.