Smålands-Tidningen

Annons

Överläkare

En överläkare är en specialistläkare med minst fem års tjänstgöring efter fullgjord specialisttjänstgöring. Dessutom ska ytterligare några krav vara uppfyllda.