Smålands-Tidningen

Annons

Olaga intrång

Om en person obehörigen intränger eller kvarstannar i exempelvis ett kontor, en fabrik, en annan byggnad, ett fartyg, på en upplagsplats, eller på något annat liknande ställe, så kan denna person komma anses ha gjort sig skyldig till olaga intrång. Här är det alltså inte fråga om att intränga eller kvarstanna i någons bostad, utan typiskt sett snarare på en plats eller ett ställe som utgör en arbetsplats. En gärningsman som begår olaga intrång kan dömas till böter, eller fängelse i upp till två år om brottet bedöms som grovt. (Källa: lag24.se)