Annons

Kränkningar i skolan

Enligt Skolverket är alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom om kränkningar i samband med verksamheten skyldiga att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Denne ska i sin tur göra en anmälan till huvudmannen som driver verksamheten. Skyldighet att utreda och åtgärda Huvudmannen ska skyndsamt göra en utredning och vidta åtgärder för att kränkningen inte ska upprepas. Samma gäller händelser i nära samband med verksamheten, som till exempel en resa i en skolbuss. (Källa: Skolverket)