Smålands-Tidningen

Annons

Ledsagning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan personer med funktionsnedsättning beviljas ledsagning respektive ledsagarservice. Syftet är att den enskilde med hjälp av en ledsagare ska kunna leva ett aktivt liv som andra och till exempel gå på bio, träffa vänner och delta i sportaktiviteter. Tanken är att bryta den isolering som kan bli följden av att ha en nedsatt funktionsförmåga. Ledsagningen för personer med funktionsnedsättning skiljer sig kraftigt åt mellan Sveriges kommuner. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort. (Källa: socialstyrelsen.se)