Smålands-Tidningen

Annons

Passivhus

Passivhus är en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Teknikerna kan tillämpas både på småhus och flerbostadshus. Kortfattat går tekniken ut på att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. (Källa: wikipedia.org)