Annons

Homofobi

Homofobi som begrepp introducerades i forskningen i USA i början på 1970-talet, i Sverige cirka tio år senare. Från början användes begreppet för att beteckna enskilda individers negativa känslor och attityder gentemot homosexuella eller homosexualitet, mot bakgrund av ogrundad rädsla eller okunskap. Fokus inom forskningen har dock förändrats och genom begrepp som heterosexism och heteronormativitet har forskningen även kommit att belysa värderingar, ideologier, normer och föreställningar. (Källa: nck.uu.se)